Politika soukromí a soubory cookies

Home/Politika soukromí a soubory cookies

Politika soukromí a soubory cookies

Kapitola I.

Politika soukromí

V souladu s čl. 13 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) informujeme, že administrátorem Vašich osobních údajů je Výrobně-obchodně-servisní společnost „Barbat” Grzegorz Stawiarski se sídlem ul. Grunwaldzka 86, 33-300 Nowy Sącz.
Vaše osobní údaje budou zpracované prostřednictvím Vámi vyplněných kontaktních formulářů, nebo ostatních způsobů kontaktu s Výrobně-obchodně-servisní společnosti „Barbat” Grzegorz Stawiarski za účelem plynoucím z titulu formuláře tj. obdržení odpovědi na otázku.
Vaše osobní údaje nebudou poskytovány do zemí třetího světa, nebo jiným mezinárodním organizacím.
Dle zákona Vám přisluhuje právo přístupu k obsahu Vašich osobních údajů a také právo k jejich úpravě, odstranění, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitky, a v případě vyjádření dodatečného souhlasu rovněž právo ke stažení souhlasu v libovolné chvíli, bez vlivu na soulad se zákonem o zpracování osobních údajů, který byl dokonán na základě souhlasu před jeho stažením.
V případě, že uznáte za vhodné, že zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů porušuje zákon o GDPR, máte právo vznést stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Vaše osobní údaje nebudou využívány k automatickému rozhodování, které je založeno výhradně na automatickém zpracování, v tom i profilování a může vůči Vám vyvolat právní následky, nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkají.

Kapitola II.

Soubory cookies

Na základě povinností uložených zákonem ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacích (Sb. zákonů z roku 2017, pol. 1907, ve znění pozdějších předpisů) se níže uvádí způsob ukládání, nebo získávání přístupu k již uloženým informacím na koncovém zařízení uživatele. Prostřednictvím informací obsažených v nynějším dokumentu je uživatel informován o:
účelu ukládání a získávání přístup k této informaci,
možnosti určení jím samotným podmínek pro ukládání nebo získávání přístupu k této informaci, pomocí nastavení nainstalovaného programu v jeho využívaném koncovém telekomunikačním zařízení, nebo konfigurací Služby.
Služba vedená Výrobně-obchodně-servisní společností “Barbat” Grzegorz Stawiarski využívá soubory cookies.
Informace získané na základě souborů cookies, využívaných Výrobně-obchodně-servisní společností “Barbat” Grzegorz Stawiarski, mají za cíl umožnit využívání služeb webové stránky pro statistické a marketingové účely. Informace neobsahují osobní údaje ani žádné jiné důvěrné informace.
Uživatel si může kdykoliv prohlídnout a odstranit soubory cookies uložené na svém koncovém zařízení, způsobem doporučeným výrobcem jeho internetového prohlížeče.
Uživatel může kdykoliv vypnout možnost povolení přijímání souborů cookies, způsobem doporučeným výrobcem jeho internetového prohlížeče, zároveň to může způsobit nemožnost využívání služeb webové stránky Výrobně-obchodně-servisní společnosti “Barbat” Grzegorz Stawiarski.
Výrobně-obchodně-servisní společnost “Barbat” Grzegorz Stawiarski informuje, že ukládá HTTP požadavky směřované na server provozující webovou stránku za účelem provedení analýzy a optimalizace činnosti tohoto serveru a webové stránky. Navštěvované zdroje jsou identifikovány prostřednictvím URL adresy a informace uložené v souborech protokolu serveru jsou následující:
veřejná IP adresa počítače, z kterého byl požadavek zaslán, může se jednat přímo o počítač uživatele;
název klientské stanice;
Identifikace prostřednictvím http protokolu je-li to možné;
čas doručení požadavku;
kód http požadavku;
Kód http odpovědi;
URL adresa dříve navštívené webové stránky uživatele (tzv. referer link), v případě, že vstup na webovou stránku nastoupilo prostřednictvím odkazu;
informace o prohlížeči uživatele;
Informace o chybách, které se vyskytly během realizace HTTP transakce.
Údaje uložené v protokolech serveru jsou anonymní a nejsou spojené s konkrétními osobami navštěvujícími webovou stránku Výrobně-obchodně-servisní společnosti “Barbat” Grzegorz Stawiarski.
Vyhrazujeme si právo ke změnám v Politice soukromí a v souborech cookies webové stránky, na kterou může mít vliv rozvoj internetové technologie, případné změny zákona v rozsahu ochrany osobních údajů, nebo rozvoj naší webové stránky. O případných změnách Vás budeme viditelným a srozumitelným způsobem informovat.