Polityka prywatności i plików cookies

Strona główna/Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Rozdział I

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “Barbat” Grzegorz Stawiarski przy ul. Grunwaldzka 86, 33-300 Nowy Sącz.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową “Barbat” Grzegorz Stawiarski, w celu wynikającym z funkcji formularza tj. otrzymania odpowiedzi na zapytanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

Rozdział II

Polityka Cookies

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji Serwisu.
Serwis prowadzony przez firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową “Barbat” Grzegorz Stawiarski wykorzystuje pliki Cookies.
Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową “Barbat” Grzegorz Stawiarski w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić korzystanie z Serwisu firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej “Barbat” Grzegorz Stawiarski.
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “Barbat” Grzegorz Stawiarski informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika;
nazwę stacji klienta;
identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
czas nadejścia zapytania;
kod żądania http;
kod odpowiedzi http;
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link), w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
informacje o przeglądarce użytkownika;
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi serwis firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej “Barbat” Grzegorz Stawiarski.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności i cookies Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Cookies – Slovenčina

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto internetové stránky používajú internetovú analytickú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google a budú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Google takisto poskytuje ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivít na internetových stránkach a využívania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, ak tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má vo svojich archívoch. Použitie súborov „cookie“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť plnohodnotne využívať tieto stránky. Používaním týchto internetových stránok dávate svoj súhlas k spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google takým spôsobom a na také účely, ako je uvedené vyššie.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke AllAboutCookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Cookies – Deutsch

Um effektives Funktionieren dieses Portal zu gewährleisten, wir bringen ab und zu am Computer des Nutzers (oder an einem anderen Gerät) kleine Dateien – sg. Cookies. Ähnlich vorgehen die meisten großen Internetvitrinen.

Was sind Cookie-Dateien?

„Cookie” ist eine kleine Textdatei, die die Internetseite am Computer oder einem anderen tragbaren Gerät des Internauten in dem Moment speichert, wenn er sie durchschaut. Diese Seite kann auf diese Weise länger Tätigkeiten und Vorlieben des Internauten speichern (wie Nutzername, Sprache, Schriftgröße und andere Optionen). Dadurch muss der Nutzer dieselbe Informationen jedes Mal eintragen, wenn er auf die Seite zurückkommt oder von einer auf eine andere übergeht.

Wie nutzen wir Cookie Dateien?

Diese Internetvitrine nutzt Google Analytics, Dienste der Analyse der Beschauung von Internetseiten, verfügbar bei Google, Inc. (“Google”). Google Analytics nutzt “Cookies”, dh. Textdateien, die am Computer des Nutzers zwecks Ermöglichung der Analyse der Weise, in der die Nutzer sie benutzen. Die durch Cokies generierten Informationen zur Nutzung der Vitrine durch den Nutzer (einschliesslich der IP-Nummer) werden der Google Gesellschaft überwiesen und durch sie auf den Servern der Vereinigten Staaten gespeichert. Google wird diese Informationen zwecks Beurteilung der Nutzung der Vitrine durch den Nutzer nutzen, Berichterstattung für Besucher auf den Seiten für die Vitrinoperateure und andere Dienstleistungen verbunden mit Internetvitrinen und Internetnutzung. Google kann auch diese Informationen an Dritte weitergeben, wenn sie dazu verpflichtet wird nach geltendem Gesetz der im Fall, wenn diese Personen die Informationen im Namen von Google bearbeiten. Google wird die IP-Adresse des Nutzers nicht mit anderen Angaben verbinden. Nutzer kann auf Cookies verzichten mit Wahl entsprechender Einstellungen in Browser, jedoch man soll das merken, in dem Fall Nutzung aller Funktionen der Vitrine kann sich als unmöglich erweisen. Nutzend diese Internetvitrine ist der Nutzer mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Angaben durch Google einverstanden, auf die oben bestimmte Weise und zu den oben bestimmten Zwecken.

Wie soll man Cookie kontrollieren?

Cookie Dateien kann man selbstständig kontrollieren und entfernen – Details sind auf der Seite AllAboutCookies.org verfügbar. Mann kann alle Cookie Dateien an seinem Computer entfernen, und in den meisten Browser die Einstellung wählen, die Installieren dieser Dateien verhindert. In diesem Fall kann sich als nutzbar Anpassen der Preferrenzen bei jedem Besuch auf der gegebenen Seite erweisen, und Teil der Optionen und Dienstleistungen kann unzugänglich sein.

Cookies – English

In order to ensure the smooth functioning of this site, we sometimes place small data files on the user’s computer (or other device)- known as cookies. Majority of big sites acts in a similar way.

What are cookies?

Cookie is a small text file that is saved by the website on the user’s computer or the portable device when the user browse it. It allows website to remember settings and preferences for a longer period of time (such as user name, language, font size and other options). This way the user does not have to enter the same information each time when he returns to the same page or changes the browsed website.

How we use cookies?

This website uses Google Analytics, a website viewing analysis service provided by Google, Inc. („Google”). Google Analytics uses „cookies”, that is text files placed on your computer in order to help the website analyse how users use the site. Information generated by the cookies about the user’s use of the website (including his IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use these information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services related to website activity and internet usage. Google may also transfer these information to third parties, if it is obligated to do so by legal regulations or in the event when such parties process such information on behalf of Google. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

How to control cookies

Cookies may be independently controlled or removed – details are available on the website AllAboutCookies.org. You can remove all cookies placed on your computer, and in most browsers select a setting that disables the installation of these files. In such a case it may be necessary to manually adjust some preferences every time you visit the site and some options and services may not be available.